Delovanje sistema

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Proizvodna, predelovalna in druga javna podjetja ter ustanove so kompleksni sistemi z večjim številom oddelkov in širokim spektrom delovnih področij. Zahteve, ki vključujejo znižanje stroškov transporta drobnega materiala in povečanje učinkovitosti, medtem ko je potrebno obdržati določen nivo kvalitete, pa bliskovito naraščajo. Cevna zračna pošta s svojimi lastnostmi, kot so hitrost, ekonomičnost in izredna zanesljivost transporta, pripomore prav k izpolnjevanju teh zahtev, ob dejstvu relativno nizke naložbe, katere čas povrnitve je mogoče dokaj enostavno izračunati. Večja avtomatizacija je želja vsakega podjetja, ki želi poleg osnovnih prednosti, ki jih ponuja cevna zračna pošta, pridobiti še druge: vzporedno izboljšanje kvalitete proizvodnje, preprečevanje zaposlovanja neproduktivne delovne sile, zmanjšanje vpliva človeškega faktorja in uvajanje humanizacije dela, varnost in evidenčnost transporta.

Industrija

V industrijskih – proizvodnih objektih, trgovinah, skladiščih, avtoservisih in cestninskih postajah, se cevna zračna pošta uporablja predvsem za:

• Transport vzorcev za hitro analizo iz mest v proizvodnji do laboratorijev in nazaj s povratno informacijo.
• Transport drobnega materiala iz skladišča pa do posameznih mest montaže.
• Transport dokumentacije med pisarnami, proizvodnimi oddelki, skladišči in odpremo.
• Pošiljanje denarja v glavni trezor, ki je lociran v najbolj varovanem delu objekta, iz posameznih delovnih mestih blagajne, ki so najbolj varnostno izpostavljena ali in obratno iz blagajn ali cestninskih postaj v trezor...
• Dokumentacijo za tehnični pregled vozila iz sprejema do preglednega mesta in nazaj.

Bolnišnice

V bolnišnicah in zdravstvenih domovih se cevna zračna pošta uporablja predvsem za:

• pošiljanje vzorcev (brisi, kri, tkiva, …) do laboratorijev
• pošiljanje krvi za potrebe pri posegih v operacijskih sobah iz centralne banke krvi
• pošiljanje zdravil, raztopin iz centralne lekarne za potrebe pri posegih v operacijskih sobah ali za potrebe oddelkov
• pošiljanje dokumentacije med oddelki in laboratoriji
• pošiljanje rezultatov laboratorijskih testov do naročnika testa (oddelka)

Banke in pošte

Sistemi, ki jih vgrajujemo v banke in pošte omogočajo:

• Pošiljanje denarja iz glavnega trezorja, ki je lociran v najbolj varovanem delu objekta (klet), na posamezna delovna mesta v likvidaturi (bančna in poštna okenca), ki so najbolj varnostno izpostavljena in nazaj.
• Transport denarja in druge potrebne dokumentacije iz trezorja ali pa tudi iz likvidature do posameznih delovnih mest svetovalcev, delavcev.
• Transport vsakršne dokumentacije po poslovalnici banke in pošte oziroma upravni stavbi.
• Prav tako je na voljo še več različnih možnih operativnih rešitev in s tem tudi namestitev sistema.

Ostalo

V farmacevtskih objektih, mlekarnah in podobnih objektih, se cevna zračna pošta uporablja predvsem za:

• Transport vzorcev za hitro analizo iz mest v proizvodnji do laboratorijev in nazaj s povratno informacijo.
• Transport dokumentacije med pisarnami, proizvodnimi oddelki, skladišči in odpremo.
• Transport ostalega drobnega materiala med posameznimi mesti